Aydınlatma Metni

BETA TRANSFORMATÖR WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ve MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Transformatör Elektromekanik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Beta Transformatör”)

Adana Sanayi Odası – 34528

Yazışma Adresi:

Transformatör Elektromekanik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Beta Transformatör”)
Hacı Sabancı OSB Çanakkale Cad. No:11/B,  01350 Sarıçam/ADANA/TÜRKİYE
E-mail: kvkk@betatransformer.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

www.betatransformer.com adresini ziyaretiniz esnasında yararlanabileceğiniz ve dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenebileceği kanallar ve verilerinizin işlenme amaçları aşağıda açıklanmıştır.

  • İş/staj Başvuru Formları: Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Bize Ulaşın (İletişim): İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Web sitesi üzerinden bağlantı verilen sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde: Hizmetlerimizin satış ve sunum süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, işletilmekte ve kişisel verileriniz aynı amaçla kayıt altına alınmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Beta Transformatör kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla bizimle iletişim kurmak istediğiniz takdirde, sosyal medya araçlarının yurt içinde kayıtlı şirketlere ait olmadığını ve sunucularının yurt dışında olduğunu hatırlatırız.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

www.betatransformer.com adresinde yer alan kanallarda ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte kişisel verileriniz web sitesi ara yüzünde tanımlanan e-posta adresimize otomatik olarak düşer. Sosyal medya hesaplarımızda özel mesaj göndererek, paylaşımda bulunarak veya yorum yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize ulaşın (iletişim) ve iş/staj başvuru alanlarının kullanımında bizimle iletişim kurmanız halinde 6698 Sayılı Kanun ‘un 5’inci maddesinde yer alan şu hukuki sebeplere dayanırız:

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,              (…)
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”.

5. İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kanun 11’inci maddesinde sayılan haklarınızı işletmek isterseniz Veri Sorumlusu ‘nın yukarıda belirtilen yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunabileceğinizi bildiririz.

Saygılarımızla.