Servis/Bakım

Transformatör Elektromekanik Servis Bakı (3)
Transformatör Elektromekanik Servis Bakı (2)
Transformatör Elektromekanik Servis Bakı (9)
Transformatör Elektromekanik Servis Bakı (10)
1SERVİS/BAKIM & ONARIM
YG-OG Akım Trafosu Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Akım Trafosu Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Gerilim Trafosu Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Kesici (Disjongtör) Arıza Bakım ve Testleri
YG-OG Seksiyoner (Ayırıcı) Arıza ve Bakımları
Transformatör Arıza, Bakım Onarım ve Testleri
Transformatör Zati Koruma Test ve Bakımları
Transformatör İzolasyon Yağı Testleri ve Trendman İşlemleri
Transformatör Yük Altında Kademe Değiştirici Arıza ve Bakımı(Tüm Markalar)
Kompanzasyon Panosu Bakım ve Onarımı
HES, RES ve GES Elektrik Üretim Santralleri Şalt Sahalarında
Bulunan Tüm Primer Ve Sekonder Teçhizatların Periyodik
Yıllık Bakımları, Arıza Montaj- Demontaj ve Test İşlemleri 500 kilovolta
Kadar Yük Altında Çalışma EKAT Yetki Belgeli ( T.E.İ.A.Ş-SOMA)
Yüksek Gerilim, İş Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimleri Almış Deneyimli Konusunda Uzman Personelimiz Tarafından Yapılmaktadır.
2KESİCİLERDE YAPILMASI GEREKEN TEST ve BAKIMLAR
a) Kesici açma zamanının ölçülmesi
b) Kesici kapama zamanının ölçülmesi
c) Kesici izolasyon direncinin ölçülmesi
d) Kesici kontak geçiş direncinin ölçülmesi
3BAKIMLAR
a)Kesici kumanda sisteminin kontrolü
b)Motor ve açma kapama bobin kontrolü
c)Yağlı kesicilerde yağ değişimi
d)Kesici mekanik kontroller
4AYIRICI PERİYODİK/ARIZA BAKIM ve TESTLERİ
a) Kontak geçiş direnç testleri
b) Kontak basıncı testleri
c) Ayırıcı izolatörleri izolasyon direnci testleri Ayırıcı kontaklarının kontrolü ve bakımının yapılması, haraketli mekanizmanın tozdan arındırılması,izolatörlerin kontrolü ve temizlenmesi, mekanizmanın ayarlanması, bara bağlantı noktalarının temizlenmesi mekanik tahribatın onarımı ve değiştirilmesi rulman, conta ve sekmanların değiştirilmesi, ayırıcıların düzenli ve sorunsuz çalışmaları için gerekli olan bakımlardır
5TRANSFORMATÖR YAĞI
Transformatörlerde gerek izolasyon gerekse soğutma (sargılarda oluşan ısıyı atmosfere atmak) amacıyla kullanılır. Aynı zamanda transformatörün mevcut durumu hakkında çok değerli bilgiler verir. Yağın performansı aynı zamanda transformatörün performansını da etkiler. Yağlar üzerinde yapılan testler hem yağın kalitesi hem de transformatörün çalışmasının performansı konusunda sağlıklı bilgi verir ve gerekli önlemlerin alınması amacı ile yapılır. İdeal bir transformatör yağının 60 kV değerinde bir gerilim dayanımına sahip olması beklenir.Güç transformatörlerinde sargılar ve akım ve akım taşıyan kısımlar anma (nominal) gerilim ve frekansına sürekli olarak,aşırı gerilim darbelerine ise belirli bir süre dayanacak şekilde dizayn edilmelidir.
6KESİCİLER
Kesiciler elektrik güç şebekelerinde kapalı devrenin oluşmasını sağlayan ve bu devreyi boşta, yükte ve özellikle kısa devre durumunda açabilen ve kapayabilen ve bu işi hem elle kumanda ve hem de otomatik kumanda yardımı ile yapabilen denetleme elemanıdır. Bir kesicinin görevi kapalı konumda devreden güç akışını sağlamak ve açık konumda ise güç akışını engellemektir. Normal çalışmasında her 500 operasyondan sonra kesiciye mutlaka bakım yapılmalıdır. Bakım sırasında yağlama işlemleri çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır
7AYIRICILAR
Yüksek gerilimde kullanılan primer teçhizatın ana kalemlerinden olan ayırıcılar sistemin gerilimden izole edilmesi için kullanılır. Ayırıcıların akım kesme özellikleri yoktur. Akım altında açılmazlar ve kapatılamazlar. Ayırıcıların kesicilerin akım yolu üzerinde bulunur. Kesiciden önce ve sonra yer alırlar. Kesicinin bakım ve onarımı gerektiği zaman kesici açıldıktan sonra ayırıcılar açılır. Sistem tekrar enerjilendirmek istendiği zaman önce ayırıcılar kapatılır. Sonra kesici kapatılarak sisteme enerji verilir. Ayırıcı kesinlikle yük altında açılmamalıdır. Herhangi bir nedenle yük altında ayırıcı açılırsa, meydana gelecek ark ayırıcıyı tahrip ettiği için çevresine ve ayırıcıyı açana zarar verir. Manevralarda bu hususa dikkat etmelidir.